Gå til oversigt

24. maj 2017

Ændring af veje og cykelstier omkring Hellerup skole og kommende arbejde på grunden

Ændring af veje og cykelstier omkring Hellerup Skole 

Arbejdstrafik til og fra byggepladsen på Tuborg Syd-grunden ved Hellerup Skole har medført en række ændringer af trafikafviklingen på veje og cykelstier omkring skolen.

For at sikre eleverne en tryg og sikker skolevej vil der ikke være kørsel til og fra byggepladsen mellem kl. 07.30 og 08.30 om morgenen og mellem klokken 14.00 og 15.00 om eftermiddagen.

Derudover er fortov og cykelsti i rundkørslen Dessaus Boulevard/Philip Heymans Allé afspærret med et stort hegn mod øst og mod syd. Det betyder, at fodgængere og cyklister kun kan krydse vejen i de to fodgængerfelter på henholdsvis Dessaus Boulevard og Philip Heymans Allé, hvor bilister har vigepligt. Cyklister skal stå af cyklen og trække over fodgængerfelterne.

Cykelstien på den sydlige side af Dessaus Boulevard, hvor Hellerup Skole ligger, er gjort dobbeltrettet. Den dobbeltrettede cykelsti betyder, at man kan cykle til og fra Hellerup Skole på skolesiden og dermed ikke skal krydse Dessaus Boulevard for at komme til Strandvejen.

Hegn omkring Tuborg Syd-grunden

Der etableres nu flere hegn omkring det område af Tuborg Syd-grunden, hvor byggeaktiviteterne inden for kort tid sættes i gang. Det sker for at markere, at dette område af grunden er at betragte som byggeplads. Vi benytter lejligheden til at gentage, at der ikke er offentlig adgang til byggepladsen – det gælder for både bilister, cyklister og gående.

Byggepladshegnet mod nord, hvor Tuborg Havnepark ligger, etableres på den sydlige side af stien langs etageejendommene. Byggepladshegnet kan etableres enten som trådhegn eller pladehegn. Dette afstemmes med grundejerforeningen for Tuborg Havnepark.

Mod øst etableres et mobilt trådhegn langs den sti, der går fra etageejendommene og mod syd til badebroen. Det mobile trådhegn placeres på den vestlige side af stien og slutter i vandkanten lige syd for badebroen. Dette for at markere, at man ikke må færdes på stensætningen for at komme til badebroen fra syd. Hegnets placering betyder desuden, at der vil være adgang til badebroen fra Tuborg Havnepark, indtil resten af grunden inddrages til byggepladsareal. Når det sker, vil der i en periode ikke være adgang til badebroen.

Jordhotel på byggepladsen 

Arbejdet med at etablere en ny arbejdsvej fra rundkørslen Dessaus Boulevard/Philip Heymans Allé til Tuborg Syd-grundens sydlige del gik i gang den 9. maj. I midten af juni går entreprenøren også i gang med forberedelserne til etablering et nyt Vilhelmsdalsløb. Vilhelmsdalløbet er en skybrudskanal, der løber på tværs af den sydlige del af Tuborg Syd-grunden.

Begge dele medfører afgravet jord, som placeres i et såkaldt jordhotel på Tuborg Syd-grunden. Senere skal denne jord genindbygges andre steder på Tuborg Syd-grunden og i den naturlegeplads, som Gentofte Kommune etablerer øst for Hellerup Skole.

Med et jordhotel på selve byggegrunden reduceres behovet for, at lastbiler kører til og fra byggepladsen med jord. I jordhotellet vandes og overdækkes jorden med presenninger for at begrænse støvgener.

Flere oplysninger om jordhotellets størrelse følger, så snart de foreligger. Det samme gælder oplysninger om, hvor længe der er behov for jordhotellet.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere