Gå til oversigt

18. april 2017

Ændring af vejforløb og midlertidig lukning af gang- og cykelsti

Ændring af vejforløb og midlertidig lukning af gang- og cykelsti

Danica går om kort tid i gang med at anlægge en ny byggepladsvej fra byggepladsen på Tuborg Syd-grunden, som får tilslutning til rundkørslen på Dessaus Boulevard.

Når den nye byggepladsvej er anlagt i starten af maj, bliver næste skridt at fjerne den eksisterende vej, som i dag ligger umiddelbart øst for Hellerup Skole. Der vil i denne periode også foregå forskellige jordarbejder på arealet øst for skolen.

Mens dette arbejde står på, vil lastbiler og entreprenørmaskiner køre til og fra området med jord og andre materialer.

I starten af maj nedlægges midlertidigt den cykel- og gangsti, som i nogle år har forbundet Strandpromenaden og Dessaus Boulevard på tværs af Tuborg Syd-grunden. Det sker som forberedelse til, at denne del af Danicas grund bliver en del af det fremtidige byggepladsareal uden offentlig adgang. Gang- og cykelsti vil blive genetableret, når byggeri og landskab er færdigt i dette område.

Cyklister og gående henvises i stedet til benytte det offentlige vejnet og køre ad Strandøre og Strandvejen. Dette vil blive markeret med skilte.

 

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere