Gå til oversigt

18. april 2017

Ændring af vejforløb og midlertidig lukning af gang- og cykelsti

Ændring af vejforløb og midlertidig lukning af gang- og cykelsti

Danica går om kort tid i gang med at anlægge en ny byggepladsvej fra byggepladsen på Tuborg Syd-grunden, som får tilslutning til rundkørslen på Dessaus Boulevard.

Når den nye byggepladsvej er anlagt i starten af maj, bliver næste skridt at fjerne den eksisterende vej, som i dag ligger umiddelbart øst for Hellerup Skole. Der vil i denne periode også foregå forskellige jordarbejder på arealet øst for skolen.

Mens dette arbejde står på, vil lastbiler og entreprenørmaskiner køre til og fra området med jord og andre materialer.

I starten af maj nedlægges midlertidigt den cykel- og gangsti, som i nogle år har forbundet Strandpromenaden og Dessaus Boulevard på tværs af Tuborg Syd-grunden. Det sker som forberedelse til, at denne del af Danicas grund bliver en del af det fremtidige byggepladsareal uden offentlig adgang. Gang- og cykelsti vil blive genetableret, når byggeri og landskab er færdigt i dette område.

Cyklister og gående henvises i stedet til benytte det offentlige vejnet og køre ad Strandøre og Strandvejen. Dette vil blive markeret med skilte.

 

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

28. juni 2021

Juni – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Landskabsarbejder følger planen Landskabsarbejderne skrider fint frem, og selvom der går et par år, før alt er vokset helt til og fremstår som planlagt...

Læs mere

30. marts 2021

Marts – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Igen adgang til KDY-bryggen fra april Den 1. april åbner vi for adgang til KDY-bryggen, så det igen bliver muligt at gå tur langs havnen...

Læs mere

16. december 2020

December – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Sammen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår følger her en status for aktiviteterne på byggepladsen.

Læs mere