Gå til oversigt

11. januar 2017

Aktiviteter i januar

Det nye år indledes med endnu en række aktiviteter, som skal forberede byggeriet af boliger på Tuborg Syd grunden.

Jord- og betonarbejde ved pumpestationen i Tuborg Nord

Før jul varslede vi, at der i uge 50 og 51 skulle foregå en række jord- og betonarbejder ved Pumpestationen i Tuborg Nord, som skulle indledes en såkaldt midlertidig grundvandssænkning for at holde byggepladsen i udgravningen tør.

Arbejdet med at etablere den midlertidige grundvandssænkning tog imidlertid længere tid end forventet. Derfor fandt jordarbejdet først sted sidste uge, mens betonarbejdet kommer til at foregå i denne uge.

I uge 3-4 indebærer betonarbejdet, at der skal nedbrydes et betondæk og en væg i pumpestationen. Skærearbejdet kan medføre støjgener, men ikke over det godkendte niveau. I uge 4 støbes ny beton. I den forbindelse skal der transporteres jern til forstærkning af betonen og forme til at støbe betonen ind på byggepladsen. Senere kommer der betonbiler og en betonpumpe, som kan pumpe betonen ned i formene.

Udgravning til Lynetteledning i Øresund

I uge 2 går entreprenøren i gang med gravearbejde på bunden af Øresund uden for bølgebryderen ved Tuborg Nord. Formålet er at grave ud, så en ny del af Lynetteledningen kan kobles på den eksisterende spildevandsledning.

 

 

Vi forventer vi ikke, at der er behov for jordtransport på land i forbindelse med dette arbejde, da det havbundsmateriale, der graves op, skal bruges igen.

Gravearbejdet vil ske med brug af to flåder og et graveskib, som ses på billederne herunder. Flåderne ligner den jack-up, der blev anvendt til at transportere spunsmaskinen ind til pumpestationen før jul. På flåderne monteres pumper, som suger sand op fra havbunden. Graveskibet er nødvendigt, fordi der skal graves i kalken i undergrunden.

Gravearbejdet er indmeldt til Søfartsstyrelsen, og der lægges bøjer ud omkring arbejdsområdet, så sejlere kan orientere sig og sejle uden om.

Nedsænkning af Lynetteledningen

Nedsænkning af Lynetteledningen sker i etaper. Entreprenørerne starter nedsænkningen ved pumpestationen i Tuborg Nord i starten af februar, hvor der vil være gravet ud til spildevandsledningen. Samtidig med, at nedsænkningsarbejdet står på, bliver der gravet ud på havbunden længere mod syd, hvor de næste dele af Lynetteledningen skal placeres.

De forskellige dele af Lynetteledningen bliver fortløbende samlet på en flåde kaldet jack-up og nedsænket på havbunden, hvor de dækkes til med havbundsmateriale.

Geotekniske forundersøgelser ved Strandvænget

Vi har tidligere orienteret om, at der skal udføres geotekniske boringer godt 500 meter syd for Tuborg Syd-grunden, nemlig ved Strandvænget i området foran ro- og sejlklubbernes klubhuse. Dette arbejde blev påbegyndt i sidste uge og fortsætter i denne uge. Selve borearbejdet vil vare fire dage, og derefter vil der blive foretaget målinger i en periode på ca. en uge.

Boringerne foregår ved, at en lille lastbil med en borerig borer huller i jorden og sætter et pejlerør i hullet for at måle blandt andet grundvandets niveau.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere