Gå til oversigt

02. marts 2018

Aktiviteter på byggegrunden i den kommende tid

Parkeringsplads og kontorpavilloner

Denne uge er vi gået i gang med at etablere byggeplads på grundens nordvestlige hjørne. Konkret sker der det, at vi lægger asfalt ud på et 10.000 m² område. Det svarer cirka til halvanden fodboldbane.

Området skal bruges til parkeringsplads for personbiler og til kontorpavilloner. Den første pavillon forventes opstillet i løbet af marts.

Byggepladshegn mod Tuborg Havnepark

I løbet af marts forventer vi også at etablere det resterende stykke af byggepladshegnet ind mod Tuborg Havnepark. Det sker, fordi vi skal anlægge en byggepladsvej ud til pynten, hvor vi fra maj går i gang med at etablere den opfyldning, som vi senere bygger på.

Byggepladshegnet i dette område betyder, at byggepladsen bliver lukket helt af, og at der ikke vil være adgang til badebryggen. Vi er klar over, at mange af områdets beboere har stor glæde af badebryggen. Hvis der i løbet af arbejdet på pynten opstår længere perioder, hvor der ikke skal arbejdes i området, vil vi derfor undersøge muligheden for kortvarigt at åbne for adgang til badebryggen. Af samme årsag fjerner vi ikke de nuværende hegn inde på grunden.

Ramningsarbejder ved Bakkedraget

En ny kørevej rundt om det kommende byggeri på Bakkedraget anlægges inden for kort tid.

Ved Bakkedraget skal entreprenørerne foretage en såkaldt prøveramning af cirka 100 pæle. Prøveramningen har til formål at få bekræftet, at jordlagenes karakter er, som prøveboringer og geologiske undersøgelser har vist. Dette arbejde går i gang midt i marts, og det varer ca. en måned, hvorefter ramningen af de resterende godt 1.400 pæle kan sættes i gang. Dette arbejde forventes afsluttet midt på sommeren.

På samme måde, som da der blev spunset til omlægningen af Vilhelmsdalløbet, fotoregistrerer vi nærliggende huse og etablerer vibrationsmålere. På den måde kan vi holde øje med, om der skulle opstå bygningsskader som følge af vores arbejde.

Mere trafik til og fra byggepladsen

Ovenstående arbejder vil medføre, at trafikken til og fra byggepladsen gradvist øges i løbet af de kommende måneder. I den forbindelse vil vi være særligt opmærksomme på, at vognmænd overholder spærretiderne på Dessaus Boulevard, så skolebørn kan færdes sikkert. Vi er i dialog med entreprenørerne om tiltag, der sikrer, at ingen transporter til og fra byggegrunden sker i spærretiderne.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

29. juni 2020

Juni 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophævet i sommerferien Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00....

Læs mere

15. maj 2020

Maj 2020 – seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid midlertidigt ændret pga. Corona Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00. Spærretiden er indført, så...

Læs mere

03. april 2020

April 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spunsarbejder for Kysthus 1 og 2 NCC planlægger at igangsætte optrækning af den spuns, der er placeret langs p-kælderen ved Kysthus 1 og 2 i uge 16 – det vil sige...

Læs mere