Gå til oversigt

27. oktober 2017

Aktiviteter på byggepladsen

Mere om spærretid langs Hellerup Skole

Der har desværre været flere tilfælde af lastbiler, som ikke har overholdt spærretiden på Dessaus Boulevard langs Hellerup Skole mellem 07.30 og 08.30.

Entreprenøren på Tuborg Syd-byggepladsen har derfor yderligere intensiveret sin indsats for at indskærpe overfor transportvirksomhederne, at lastbilerne skal overholde spærretiden. Det er sket ved dels at indsnævre passagen for ind- og udkørsel til byggepladsen i spærretiden, så der kun er plads til personbiler, dels ved at øge skiltningen og dels ved at udlevere laminerede kort til chaufførerne, der tydeligt fortæller, hvor og hvornår spærretiden gælder.

Fra projektets side undskylder vi de gener, som naboer og folk med ærinde på Hellerup Skole har haft, de gange en lastbil ikke har overholdt spærretiden.

Status på leverancer af betonelementer

Leverancen af store præfabrikerede betonelementer til det nye Vilhelmsdalløb skrider godt frem. Faktisk er vi lidt foran planen og forventer nu, at leverancerne er sket medio november og ikke først ultimo november, som vi tidligere har meldt ud.

Status på jordhotel

Det er hele tiden byggeprojektets ambition at begrænse den mængde jord, der ligger i jordhotel på byggepladsen.

Vi arbejder lige nu med at få et samlet overblik over projektets jordbalance – det vil sige, hvor meget jord skal der graves op, og hvor meget skal vi bruge til det nye byggeri og landskabsbearbejdningen. Indtil vi har dette overblik, beholder vi den genanvendelige jord, der lige nu ligger i jordhotel, så vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler det, og lastbiler skal køre jord tilbage til pladsen.

Borearbejde på byggepladsen

Som nabo har man måske bemærket, at borerigge kører rundt på byggepladsen og laver boringer. Deres opgave er at gennemføre geotekniske boringer og miljøundersøgelser, og dette vil fortsætte året ud.
Undersøgelserne skal afdække jordens bæreevne og renhed i de områder, hvor der skal bygges boliger over jorden og parkeringskældre under jorden.

Det er et krav, at der skal være ½ meter ren jord der, hvor der bygges. Hvis undersøgelserne viser, at der er ½ meter ren jord i byggefelterne, kan vi reducere behovet for at køre ren jord til pladsen i lastbiler og således også mindske de gener, som tung trafik giver i området.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

29. juni 2020

Juni 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophævet i sommerferien Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00....

Læs mere

15. maj 2020

Maj 2020 – seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid midlertidigt ændret pga. Corona Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00. Spærretiden er indført, så...

Læs mere

03. april 2020

April 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spunsarbejder for Kysthus 1 og 2 NCC planlægger at igangsætte optrækning af den spuns, der er placeret langs p-kælderen ved Kysthus 1 og 2 i uge 16 – det vil sige...

Læs mere