Gå til oversigt

15. april 2019

April 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophæves i påskeferien

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området.

 

I skolens påskeferie fra fredag den 12. april til mandag den 22. april 2019 ophæves spærretiden for tung trafik på hverdage. Det vil i praksis sige mandag den 15., tirsdag den 16. og onsdag den 17. april.

 

Vognmændene er oplyst om, at chaufførerne skal udvise særlig agtpågivenhed, fordi skolens fritidsordning holder åbent, hvorfor der stadig kan være børn i området.Tirsdag den 23. april 2019 træder spærretiden for tung trafik igen i kraft.

 

Høringsperiode for VVM afsluttet

Miljøkonsekvensrapporten blev godkendt i Gentofte Kommune i slutningen af februar med efterfølgende 4 ugers høringsperiode, som nu er afsluttet uden nogen høringssvar.VVM processen resulterede i konstruktive dialoger med de mange interessenter, primært omkring udformningen af den endelige strandeng, men ligeledes placering af veje, p-pladser og stier. Det endelige landskabsprojekt skal godkendes af Gentofte Kommune.

 

Byggetilladelse

Der er givet rammetilladelse på Kysthusene 1 og 2. De første prøvepæle er rammet. Formålet er at give bedre information om de geotekniske forhold, således de resterende pæle kan optimeres. Dette resulterer ofte i, at der samlet set rammes færre pæle, hvilket vi også forventer vil være tilfældet på Kysthusene 1 og 2.Pæle- og spunsramningen forsætter i juni, når den endelige byggetilladelse forventes at foreligge.

 

Ny entreprenør på byggepladsen

Per Aarsleff har været entreprenør på byggepladsen i over 2 år, hvor de har udført omlægning af Lynetteledningen og Vilhelmsdalsløbet. De har etableret byggeplads og byggepladsveje og senest udført landindvindingerne til Kysthusene 1 – 4. Per Aarsleff er i gang med de sidste arbejder, som er retableringen af KDY bryggen, etablering af spildevands- og brugsvands hovedforsyningsledninger på tværs af grunden samt omlægning af en køleledning, der forsyner SAXO Bank. Når dette er afsluttet, vil de afrigge og forlade pladsen, hvorefter NCC vil forestå byggeriet af henholdsvis Bakkedraget og Kysthusene 1 og 2.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

29. juni 2020

Juni 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophævet i sommerferien Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00....

Læs mere

15. maj 2020

Maj 2020 – seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid midlertidigt ændret pga. Corona Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00. Spærretiden er indført, så...

Læs mere

03. april 2020

April 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spunsarbejder for Kysthus 1 og 2 NCC planlægger at igangsætte optrækning af den spuns, der er placeret langs p-kælderen ved Kysthus 1 og 2 i uge 16 – det vil sige...

Læs mere