Gå til oversigt

03. april 2020

April 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophævet i sommerferien

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00.

På grund af Corona har morgen-spærretiden dog ligget mellem kl. 7:55 og 9:00 i den seneste tid. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området.

Imidlertid ophæves spærretiden, mens der er sommerferie på Hellerup Skole. Det vil sige fra mandag den 29. juni til og med fredag den 7. august.

Mandag den 10. august træder spærretiden igen i kraft. Til den tid forventer vi, at det vil være den normale spærretid både morgen og eftermiddag, der gælder igen.

 

Status for arbejder på byggepladsen

Byggearbejderne forløber planmæssigt både på Bakkedraget ved Hellerup Skole og på Kysthus 1 og 2 ved Tuborg Havnepark.

På Bakkedraget er alle facadepartier ved at være monteret, og tagene er ligeledes næsten færdige, så der er nu et tæt hus. I de første opgange er de indvendige arbejder tæt på færdige.

På Kysthus 1 og 2 er begge huse nu oppe i deres fulde højde, og entreprenøren er i gang med montage af de sidste betonelementer. Det betyder, at kranerne tages ned over sommeren. Efter sommerferien starter murarbejderne. Indvendige arbejder er ligeledes godt i gang.

 

Aktiviteter på byggepladsen i feriesæsonen

De igangværende byggearbejder fortsætter på begge byggefelter henover sommeren. Eventuelle gener vil derfor også være på niveau med dem, som naboer har kunnet opleve de seneste måneder. Der er således ikke planlagt hverken ramning eller særligt støvende arbejder henover sommeren.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere