Gå til oversigt

03. april 2017

Arbejde på grunden i den kommende tid

ARBEJDE PÅ GRUNDEN I DEN KOMMENDE TID

Arbejdet med at flytte Lynetteledningen er nu afsluttetEntreprenøren er nu færdig med at flytte Lynetteledningen længere ud i vandet ud for Tuborg Syd, og den nye del er koblet sammen med den oprindelige del to steder inde ved kysten.

Derfor blev der den 1. april igen åbnet for de pumper, der sender spildevand fra Gentofte Kommune og fra det nordlige København til renseanlægget Lynetten på Amager. Det betyder, at de midlertidige spildevandsudledninger til Øresund er afsluttet. Udledningen fra Skovshoved Havn stoppede den 1. april, mens udledningen fra Strandvænget i København stoppede den 10. marts.

Flytningen af Lynetteledningen har medført intensivt arbejde i marts måned – også uden for normal arbejdstid. Vi vil gerne sige undskyld for de gener, dette har medført, og samtidig takke for jeres tålmodighed og for en god tone i dialogen om de udfordringer, I har oplevet.

Stensætning ved Tuborg Nord genetableres
Nu hvor Lynetteledningen er flyttet og koblet til den ledning, der går ind i pumpehuset ved Tuborg Nord, bliver næste skridt at genetablere stensætningen langs vandet. Også området omkring pumpehuset genetableres. Dette arbejde går i gang i uge 14, og det kan medføre støj, når stenene flyttes og lægges på plads.

Arbejdet vil alene finde sted i dagtimerne på hverdage, og det forventes afsluttet med udgangen af maj 2017.

Afsluttende arbejder ved Strandvænget
Arbejdet med at fylde udgravningen op ved Strandvænget på Østerbro er stadig i gang, og frem til udgangen af april vil der foregå afskæring af spunsjern og etablering af dæksler m.v. Især afskæring af spuns kan medføre støj.

Arbejdet vil alene finde sted i dagtimerne på hverdage, og det forventes afsluttet med udgangen af april 2017.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere