Gå til oversigt

07. maj 2018

Arbejde på grunden inden for de kommende måneder

Som vi har fortalt i et tidligere nyhedsbrev, går vi snart i gang med såkaldt byggemodning langs kysten. Det betyder, at vi gør området klar til, at vi kan bygge de huse, der skal ligge der.

Derfor bliver vi om ca. to uger nødt til at lukke for adgang til hele Tuborg Syd-grunden med et byggepladshegn. I første omgang vil lukningen vare fire til fem måneder.

Følgende arbejde udføres inden for de kommende måneder:

 

Landindvindinger
Danica har indgået aftale med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff om at udføre de fire landindvindinger langs kysten.

Midt i maj starter entreprenørerne med den nordligste landindvinding ved Pynten. Som det første fjerner vi resten af den gamle Lynetteledning, der ligger på havbunden og ikke længere er i brug. Dette arbejde varer ca. to uger, og det vil primært foregå fra vandsiden, hvor der vil blive arbejdet fra en pram. Herefter går selve landindvindingen ved Pynten i gang. Det vil primært foregå med inddæmning langs kysten.

I slutningen af maj forventer vi at gå i gang med landindvindingerne til Kysthus 1 og 2. Landindvindingerne til Kysthus 3 forventes at gå i gang i slutningen af juni eller i starten af juli.

 

Træbrygge i Tuborg Havn fjernes midlertidigt
Eftersom det kommende byggeri placeres oven på de nuværende forankringer af spunsen i Tuborg Havn, skal vi have etableret nye ankre til spunsen. De nye ankre kommer til at ligge inde i havnen langs byggeriet. Derfor bliver vi nødt til midlertidigt at fjerne hele den nuværende træbrygge i byggefeltet.

Mens de nye ankre etableres, vil der være spærret for adgang langs havnen i dette område. Når de nye ankre er etableret, reetableres træbryggen, og fra ca. midt i august 2018, vil der igen være adgang til den. Herefter kan adgangen til træbryggen opretholdes i hele byggeperioden, fordi vi placerer byggepladshegnet mellem bryggen og byggepladsen.

 

Fotoregistrering før spunsarbejde
Det meste af den spuns, vi skal etablere, vibreres ned. Det er en arbejdsmetode, der medfører mindre støj end ramning. Der vil dog også være både spuns og pæle, som skal rammes ned.

Før ramningen sættes i gang, vil vores entreprenør Per Aarsleff fotoregistrere de omkringliggende ejendomme, så vi kan dokumentere, om arbejdet medfører skader på dem.

 

Flytning af spuns
Vi har gemt den spuns, som vi brugte til omlægningen af Vilhelmsdalløbet. Vores håb var, at den kunne genanvendes i forbindelse med landindvindingerne – og det kunne den heldigvis. Derfor er 75 procent af den spuns, der anvendes på Kysthusene 1, 2 og 3, genbrug fra Vilhelmsdalløbet.

Allerede i ugen op til Kr. Himmelfart begynder vi at transportere spunsen fra den sydlige del af grunden og op til pynten. Denne transport sker med lastbil langs kysten. Hvis transporterne foregår, inden hele byggepladshegnet er sat op, vil en flagmand følge transporterne, så sikkerheden er på plads.

Hvis udførelsen af landindvindingerne går planmæssigt, åbner vi igen til september for adgang til det område, hvor der også i dag er adgang – det vil sige til den nordøstlige del af Tuborg Syd-grunden. Åbningen er dog kun midlertidig. Det skyldes, at vi igen må lukke af for offentlig adgang, når vi går i gang med selve byggeriet af kysthusene i slutningen af 2018.

 

Kørevej og forsyningsledninger over grunden
Vi skal have anlagt resten af kørevejen over grunden, så den går helt ud til Pynten.
Før vi går i gang med det, etablerer vi to hovedforsyningsledninger til henholdsvis brugsvand og spildevand. Det skyldes, at disse ledninger skal ligge samme sted som kørevejen. Umiddelbart efter, at ledningerne er lagt i jorden, etableres kørevejen med asfalt. Vi asfalterer for at begrænse støv og vibrationer fra trafikken.

Arbejdet med forsyningsledningerne forventes at vare ca. to uger, og det udføres fra ultimo maj.

 

P-pladser på pynten
Vi har aftalt med KDY og naboerne, at vi indtil videre bevarer de p-pladser, der ligger ved KDY for enden af Tuborg Havnepark. Når byggeriet starter i slutningen af 2018, vil det højst sandsynligt blive nødvendigt at inddrage de p-pladser, der ligger på Tuborg Syd-grunden.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere