Gå til oversigt

11. juli 2018

Arbejder på byggegrunden i sommerferien

Arbejder på byggegrunden i sommerferien
Arbejderne på Tuborg Syd-grunden fortsætter hen over sommerferien. I det følgende en kort orientering om de aktiviteter, vi er i gang med – eller som vi snart sætter i gang.

 

Landindvindinger
Arbejdet med landindvindinger er godt i gang. Vi har i nogen tid arbejdet på Kysthus 1 og 2 (Pynten), og vi er netop gået i gang med Kysthus 3. Til efteråret går vi i gang med Kysthus 4.

Da Kysthus 1 skal placeres ovenpå de nuværende ankre på spunsvæggen inde i Tuborg Havn, er det nødvendigt at etablere en ny forankring. Her er projektet uventet stødt på det gamle molehoved i Tuborg Havn – en stor, massiv betonklods. Desværre er vi nødt til at fjerne molehovedet, fordi det ligger inde i byggefeltet, hvor det forhindrer placeringen af den nye ankervæg og ankre. Den tekniske løsning er ved at blive projekteret.

På grund af udfordringen med molehovedet er det desværre ikke muligt at afslutte alle arbejder på Pynten, før Kystdirektoratets landindvindingstilladelse udløber den 6. september 2018. Forsinkelsen på Pynten betyder, at der samlet set er behov for en fristforlængelse på tilladelsen. Kystdirektoratet har forlænget fristen for alle landindvindingerne med et år, så den i stedet udløber 6. september 2019.

 

Jordhoteller
Nu hvor arbejdet med landindvindingerne er i gang, er mængden af jord i jordhotellerne reduceret væsentligt. Sandhotellets størrelse reduceres også løbende.

Det har vist sig, at behovet for jord i anlægsperioden er større end forventet, så vi har brugt al den rene jord, der var i jordhotellerne.  For at sikre tilstrækkelige mængder jord til landindvindingerne, afgraver vi nu ikke blot jord fra kælderen til Bakkedraget. Vi er også gået i gang med at afgrave jord for den indledende terrænregulering, så denne jord ligeledes kan bruges i landindvindingerne.

 

Støv
Det usædvanligt tørre forårs- og sommervejr har desværre betydet, at det har været yderst vanskeligt at forhindre støv på pladsen – også selvom mange ekstra tiltag er blevet sat i værk. Ved pålandsvind sker der ekstra vanding af køreveje og arbejdsterræn, ligesom vi har iværksat ekstra vanding efter arbejdstids ophør, så det ikke støver om natten. Desuden placerer vi inden for kort tid en sprinkler på Pynten, som også kan køre uden for arbejdstid. Det vil begrænse mængden af støv hos de nærmeste naboer i Tuborg Havnepark og i Tuborg Sundpark samt ved alle bådene i Tuborg Havn.

 

Bakkedraget
Vi har nu modtaget en byggetilladelse for Bakkedraget, hvorfor byggearbejderne er i fuld gang. I første omgang drejer det sig om rammearbejder af ca. 1.500 betonpæle. Rammearbejdet finder sted i tidsrummet fra kl. 08.00 til 16.00. Vi beklager de gener i form af støj og vibrationer, som naboerne kan opleve.

Udgravning til Bakkedragets kælder er som nævnt også i gang, og inden længe startes betonarbejderne.

 

Spærretid
Normalt er der spærretid for tunge transporter til byggepladsen mellem kl. 07:30 og 08:30 og igen mellem kl. 14.00 og 15.00.

Efter dialog med Gentofte Kommune og Hellerup Skole er spærretiden imidlertid ophævet i skolens sommerferie. Det betyder, at vi har mulighed for at fremskynde diverse arbejder, der indebærer tunge transporter. Det gælder især transport af betonpæle til rammearbejdet ved Bakkedraget.

 

Bomanlæg
Bomanlægget til byggepladsen er etableret, og det bliver sat i drift, når spærretiden igen skal overholdes efter skolernes sommerferie.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere