Gå til oversigt

16. december 2020

December – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Julehilsen fra byggepladsen

Sammen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår følger her en status for aktiviteterne på byggepladsen.

 

Varsling om vinterforanstaltninger

Hidtil har vejret i både november og december været lunt for årstiden. Men når og hvis der kommer is og sne, opstår behovet for vinterforanstaltninger i form af grusning, saltning, snerydning og afisning på byggepladsen. Det er nødvendigt for, at byggepladsens arbejdsveje kan befærdes sikkert, og for at de mennesker, der går på pladsen, kan passe deres arbejde fra kl. 07.00 på hverdage samt eventuelt også på lørdage fra kl. 07:00.

 

Tidspunktet for, hvornår vi går i gang med snerydning og saltning, afhænger af mængden af sne og is.  Hvis der kun skal saltes, vil arbejdet blive påbegyndt ca. kl. 06:00, men hvis der ligger meget sne, kan der være perioder, hvor vi går i gang kl. 05:00, ligesom man gør på offentlige veje. Det er årsagen til, at I som naboer vil opleve, at vi færdes på byggepladsen før kl. 07:00, når der er sne og isglat.

 

Eftersom snerydning og saltning skal starte før kl. 07.00, har vi fået en dispensation fra Gentofte Kommune til udførelse af denne type arbejde fra 1. november 2020 til 31. marts 2021.

Vi beklager de gener, naboerne måtte opleve som følge af vinterforanstaltningerne.

 

Status for arbejder på byggepladsen

På byggepladsen skrider arbejdet frem som planlagt.

 

På Kysthus 1 og 2 er murerne i gang med opmuring af facaderne, og inde i lejlighederne er der fokus på gulvarbejder.

 

På Bakkedraget er de udvendige arbejder næsten afsluttet. Indvendigt er mange af lejlighederne helt færdige, mens der fortsat arbejdes på resten. Også landskabsentreprenøren er i gang på Bakkedraget – blandt andet med at fylde jord ovenpå p-kælderen. Jorden tages fra jorddepotet midt på grunden, som således reduceres i denne periode.

 

Murerarbejdet på Kysthus 1 og 2 samt landskabsarbejdet ved Bakkedraget fortsætter de kommende måneder. Derudover forventer vi at modtage en tilladelse fra Kystdirektoratet til at starte etablering af en ny bølgebryder i indsejlingen til Tuborg Havn. Bølgebryderen etableres med sten, der ligger i depot på byggepladsen. I en periode på ca. to uger, mens bølgebryderen etableres, vil transport af stenene forårsage lidt støj. Etableringen vil formentlig finde sted i januar 2021.

 

Udlejning af Bakkedraget er i gang

Udlejning af lejligheder i Bakkedraget er gået i gang, og der afholdes åben hus-arrangementer i weekender. Det er årsagen til, at der i disse weekender kan ses gæster på pladsen, som ikke bærer sikkerhedsudstyr.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere