Gå til oversigt

08. november 2016

Det videre arbejde på Tuborg Syd grunden

Det videre arbejde på Tuborg Syd grunden

Træfældningen er foreløbig afsluttet

Som vi skrev om i sidste nyhedsbrev, var det af hensyn til ledningsarbejdet på Tuborg Syd-grunden nødvendigt at fælde udvalgte træer og buske på grundens sydvestlige hjørne. Dette arbejde blev udført den 31. oktober, mens oprydningen skete dagen efter. 

Det vil stadig være nødvendigt at fælde enkelte træer på arealet Ved Eltham, men disse fældes først, når det bliver nødvendigt af hensyn til anlægsarbejdet. 

Der opsættes hegn ind mod Ny Hellerup Skole

Der bliver sat et pladehegn op mellem byggepladsen på Tuborg Syd-grunden og Ny Hellerup Skole. Pladehegnet vil bestå af stolper og krydsfiner, og det vil være 2,5 meter højt. 

 

 

Opsætningen starter omkring den 10. november, og hegnet bliver stående, så længe ledningsomlægningerne står på, og formentligt også mens der bygges boliger syd for skolen. Hegnets placering kan ses på kortet herover.

Geotekniske boringer påbegyndes 

Inden for den næste måned skal der udføres geotekniske boringer ca. 500 meter syd for Tuborg Syd-grunden. Som der fremgår af kortet herunder, så kommer arbejdet til at foregå ved Strandvænget i området foran ro- og sejlklubbernes klubhuse.

 

 

Boringerne foregår ved, at en lille lastbil med en borerig borer huller i jorden og sætter et pejlerør i hullet for at måle blandt andet grundvandets niveau. Selve borearbejdet vil vare et par dage, og derefter vil der blive foretaget målinger i en periode på ca. 2 uger.  Formålet med de geotekniske boringer er at afdække jordens beskaffenhed og grundvandets niveau i området. 

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere