Gå til oversigt

07. februar 2020

Februar 2020 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophæves i vinterferien

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området.

I uge 7 holder skolen vinterferie, så fra mandag den 10. februar til fredag den 14. februar 2020 ophæves spærretiden for tung trafik.

Vognmændene er oplyst om, at chaufførerne skal udvise særlig agtpågivenhed, fordi skolens fritidsordning holder åbent, hvorfor der stadig kan være børn i området.

Mandag den 17. februar træder spærretiden for tung trafik igen i kraft.

 

Bakkedraget

Byggeriet på Bakkedraget har nået en stor milepæl: Det sidste betonelement er monteret, og derved er byggeriets samlede bygningskrop etableret, og man kan nu se bygningens volumen.

Den første af de tre blokke, som byggeriet består af, er lukket, og de indvendige arbejder er i gang. Også de udvendige murede facader er nået langt. Byggeriet følger derved planen og forventes taget i brug efter sommeren 2021.

 

Kysthus 1 og 2

Også byggeriet på Kysthus 1 og 2 følger planen. Dækelementerne over stueetagen på Kysthus 1 er monteret, og efter en kompliceret montageperiode i kælder og stueetage vil byggeriet nu tage fart, så alle 13 etager på Kysthus 1 står færdige i løbet af sommerferien.

Kysthus 2 er ligeledes godt i gang med betonarbejderne i kælderen. Konstruktionerne er her meget komplicerede, fordi byggeriet ender med at stå direkte i vandet. Som det gjaldt for Kysthus 1, vil montagen af Kysthus 2 tage fart, ligeså snart stueetagen er monteret.

Råhuset til P-kælderen til Kysthus 1 og 2 er færdig.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere