Gå til oversigt

18. januar 2017

Flere aktiviteter i januar

Der opstilles mandskabsskur på Tuborg Havns sydmole 

I sidste uge orienterede vi om, at gravearbejdet på bunden af Øresund uden for bølgebryderen ved Tuborg Nord ville gå i gang. I den forbindelse bliver der i denne uge opstillet et mandskabsskur til medarbejderne på vandet, så de kan komme på land og ind i varmen i deres pauser.

 

Prøvegravning, spuns og byggegrube ved Strandvænget

Vi har tidligere orienteret om, at der skal etableres en ny ventil på spildevandsledningen ‘Lynetteledningen’ ved Strandvænget i området foran ro- og sejlklubbernes klubhuse.

Arbejdet med prøvegravning finder sted i denne uge. Prøvegravning er nødvendigt for at lokalisere den eksisterende lednings præcise placering, så spuns og udgravning placeres korrekt i forhold til ledningen.

I næste uge efter prøvegravningen vibreres en spuns ned omkring den kommende byggegrube, hvorefter jorden graves op og køres bort. Jordarbejdet vil finde sted i uge 5 og medfører typisk lidt spildt jord på kørevejene, men entreprenøren sørger for, at det bliver fejet bort.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere