Gå til oversigt

28. januar 2019

Januar 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Varsling om vinterforanstaltninger

Som vi tidligere har skrevet om, betyder is og sne, at der kan være behov for  grusning, saltning, snerydning og afisning på byggepladsen. Dette så byggepladsens arbejdsveje kan befærdes sikkert, og så de mennesker, der går på pladsen, kan passe deres arbejde fra kl. 07.00 på hverdage.

Tidspunktet for, hvornår vi går i gang med snerydning og saltning, afhænger af mængden af sne og is. Hvis der kun skal saltes, vil arbejdet blive påbegyndt ca. kl. 06:00, men hvis der ligger meget sne, kan der være perioder, hvor vi går i gang kl. 05.00, ligesom man gør på offentlige veje. Det er baggrunden for, at I som naboer vil opleve, at vi færdes på byggepladsen før kl. 07.00, når der er sne og isglat.

Vi beklager de gener, naboer måtte opleve som følge af vinterforanstaltningerne.

 

Varsling om ophævelse af spærretid i vinterferien

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på de tidspunkter, hvor mange skoleelever færdes i området.

Fra mandag den 11. februar til fredag den 15. februar er der vinterferie på Hellerup Skole. I denne periode ophæves spærretiden. Lastbilchaufførerne er informeret om, at de trods vinterferien skal være opmærksomme på, at der kan være børn i området hele dagen, fordi skolens fritidsordning er åben i ferien.

Mandag den 18. februar træder spærretiden igen i kraft. 

 

Høring af miljøkonsekvensrapport afsluttet

En rapport om miljøkonsekvenserne af byggeriet på Tuborg Syd har været i høring frem til den 9. januar 2019.

Gentofte Kommune inddrager nu høringssvar fra borgere, virksomheder og andre interessenter i sin udarbejdelse af den endelige VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd. Herefter kan kommunen give byggetilladelse til etablering af Kysthus 1, 2 og 3. Fra byggeriets side forventer vi derfor at igangsætte byggearbejderne i marts 2019. Naboer vil blive varslet om støjende arbejder jævnfør Gentofte Kommunes regler for varsling.

 

Jord, sand og sten på grunden

I øjeblikket ligger der en del både jord, sand og sten på grunden, men i den kommende tid vil mængden af jord og sand blive kraftigt reduceret. Når byggeriet af Kysthus 1 og 2 igangsættes, vil der igen være perioder med jordhoteller på grunden.

Med hensyn til stenene er vi i dialog med myndighederne om at benytte dem til at etablere den endelige kystsikring. Derfor håber vi, at bunkerne af sten også er reduceret inden for en overskuelig fremtid.

 

Landindvindinger snart afsluttet

Landindvindingerne til Kysthus 1, 2 og 3 er afsluttet, og inden for en måneds tid forventer vi også at være færdige med landindvindinger til Kysthus 4.

Ved Kysthus 1 er vi i gang med at retablere KDY-kajen, nu hvor det gamle molehoved er fjernet. Vi forventer at afslutte retableringen inden for et par måneder – dog er vi afhængige af, at vejret er med os, for frost kan forsinke processen.

 

Arbejder i og omkring salgspavillonen

Entreprenøren bruger de kommende 3-4 uger på at renovere og indrette salgspavillonen. Den har tidligere været brugt som børnehave, så der er behov for et stilskifte For at besøgende til salgspavillonen ikke skal bevæge sig ind på selve byggepladsen, flytter vi byggepladshegnet, så det står inden for pavillonen. Det byggepladshegn, som vil ligge uden for byggepladsen, fjernes.

Derudover er vi i gang med at anlægge en lille strandeng rundt om salgspavillonen. Når den vokser til, vil den give en ide om, hvordan landskabet på Tuborg Strandeng kommer til at se ud.

Arbejder ved Bakkedraget

I byggegrundens sydvestlige hjørne er Bakkedragets kælder næsten færdig. Det betyder, at vi nu monterer elementer over jorden, så byggeriet snart vil begynde at blive synligt i højden.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere