Gå til oversigt

14. december 2016

Jord- og betonarbejde ved pumpestationen i Tuborg Nord

I denne og næste uge foregår der en række jord- og betonarbejder ved Pumpestationen i Tuborg Nord.  Men allerførst skal der etableres en såkaldt midlertidig grundvandssænkning, som er nødvendig for at holde byggepladsen i udgravningen tør.

Den midlertidige grundvandssænkning etableres i løbet af de næste par dage. Det foregår ved, at en lille lastbil med en borerig borer tre huller i jorden, hvor vandet kan pumpes op, og grundvandsstanden kan overvåges. På den måde kan området inden for spunsen holdes tørt, mens der efterfølgende graves og arbejdes i hullet.

Den jord, der graves op, transporteres væk fra området på lastbiler. Transport af jord medfører ofte, at der tabes lidt jord. Entreprenøren vil imidlertid sørge for, at vejen til og fra byggepladsen fejes hver dag ved fyraften, så risikoen for at få jord ned i parkeringskælderene i nærheden mindskes.

Så snart jordarbejdet er afsluttet, starter betonarbejdet, og det vil finde sted frem til og med 22. december 2016. I det nye år genoptages betonarbejdet tidligst den 2. januar 2017. Betonarbejdet vil medføre, at jern til forstærkning af betonen og forme til at støbe betonen i transporteres ind på byggepladsen. Senere kommer der betonbiler og en betonpumpe, som kan pumpe betonen ned i formene. Støbearbejdet forventes at ske i starten af 2017.

Indtil videre vil arbejdet foregå uden brug af kran. Hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at bruge en kran, vil vi oplyse om det her på siden.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere