Gå til oversigt

03. juni 2019

Juni 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid for tung trafik ophæves i sommerferien
Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området.

 

I skolens sommerferie fra mandag den 1. juli til fredag den 9. august 2019 ophæves spærretiden for tung trafik på hverdage.

 

Vognmændene er oplyst om, at chaufførerne skal udvise særlig agtpågivenhed, fordi skolens fritidsordning holder åbent, hvorfor der stadig kan være børn i området.

 

Mandag den 12. august træder spærretiden for tung trafik igen i kraft.

 

Opdateret plan for byggearbejder henover sommeren
Som tidligere oplyst vil der henover sommeren 2019 foregå spunsarbejder, pæleramning og udgravning til kælder for Kysthus 1 og 2. Der er desværre tale om byggearbejder, som vil genere byggepladsens naboer med støj og støv. Det vil vi gerne beklage endnu en gang og samtidig understrege, at vi fortsætter med at gøre alt, hvad der er praktisk muligt, for at begrænse gener for naboerne.

 

Byggearbejderne forventes nu at foregå som følger:

I uge 27-30 fortsætter vi de spunsarbejder, som skal sikre siderne af byggegruben til hver af de to huse. Vi forventer stadig, at spunsarbejdet alene vil foregå ved vibrering. Det er en metode, som larmer og vibrerer væsentligt mindre end rammearbejde.

 

Omfanget af spunsarbejder og andre forberedelsesarbejder har kunnet reduceres i forhold til det forventede, og derfor går de også hurtigere end forventet. Det betyder, at vi fremrykker pæleramningen. Den starter så småt her i uge 26 med prøveramning (start udskudt fra uge 25) og går så direkte over i den egentlige ramning.

 

Rammearbejdet vil stå på de kommende godt 2 måneder, medmindre vi støder på uforudsete forhindringer. Dette er altid en risiko, når man arbejder i undergrunden. Men hvis alt går vel, er vi færdige med at ramme før uge 40, som ellers var det oprindeligt planlagte sluttidspunkt.

 

Også udgravning til kælder fremrykkes lidt, så vi starter her i uge 26 og ikke først i uge 28. Gravearbejdet sker som en løbende proces, før der rammes pæle i de forskellige områder.

 

Spunsning og pæleramning er støjende arbejde og må kun udføres mellem kl. 08.00-16.00 mandag til fredag. Udgravningsarbejde til kælder er almindeligt anlægsarbejde og må udføres mellem kl. 07.00-18.00 mandag til fredag og på lørdage mellem kl. 07.00-14.00. Vi forventer dog ikke at arbejde om lørdagen.

 

NCC etablerer byggeplads for Kysthus 1 og 2
Langs kysten mellem Kysthus 2 og 3 etablerer NCC mandskabsfaciliteter i form af seks pavilloner, der placeres med tre på en række i to etager. Deres placering er bestemt af arbejdsmiljølovgivningen, som indeholder regler for, hvor langt der må være fra mandskabspavillon til arbejdsplads.

 

Ved Kysthus 3 etablerer NCC også en oplagsplads til byggematerialer – eksempelvis isoleringsmateriale og betonelementer.

 

Endelig etablerer NCC kontorpavilloner. Det sker i starten af august, og disse pavilloner placeres i forlængelse af de eksisterende pavilloner ved den store p-plads.

 

Modningsarbejder
Vi vil gerne reducere mængden af store sten på byggepladsen, som tager udsigten fra nogle lejligheder. Derfor planlægger vi henover sommeren at bruge dem til at etablere den permanente kystsikring mellem Kysthus 4 og 5.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere