Gå til oversigt

28. juni 2021

Juni – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Landskabsarbejder følger planen

Landskabsarbejderne skrider fint frem, og selvom der går et par år, før alt er vokset helt til og fremstår som planlagt, så begynder man at kunne fornemme det smukke strandengslandskab med træer, buske og græsser.

Den gode fremdrift betyder, at vi følger planen frem mod ibrugtagning af Bakkedraget til september. På grund af forskelle i, hvornår på året en bestemt type busk eller træ kan plantes, vil der fortsat ske beplantning i efteråret 2021 og eventuelt også senere end det. 

 

Novafos snart færdig med trykledning

Vandselskabet Novafos har gennem nogle uger haft adgang til vores byggeplads, fordi de skal etablere en ny trykledning mellem Tuborg Nord og en pumpestation, der ligger i nærheden af Ved Eltham. 

Efter en besværlig byggeproces er Novafos nu i gang med det sidste stykke af trykledningen, og de er samtidig i gang med at rydde op efter sig og afrigge deres udstyr. Oprydningen indebærer bl.a., at det øverste jordlag fjernes i de områder, hvor de har arbejdet. Vi forventer at Novafos er ude af byggepladsen i starten af juli. 

 

Vi etablerer ny indkørsel og arbejdsvej

Den nuværende indkørsel fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard skal være den permanente adgangsvej til området og kan ikke længere bruges som arbejdsvej. 

Derfor er vi nødt til at etablere en ny midlertidig adgang til byggepladsen fra rundkørslen, og den kommer vi til at bruge, så længe vi arbejder på byggepladsen. 

 

Ny entreprenør på byggepladsen

En ny entreprenørvirksomhed er kommet til på byggepladsen for at stå for etablering af brygger og kystsikring ved Kysthus 1 og 2. Dermed er der opstået behov for mere kontorplads, og det er årsagen til, at der nu står endnu en kontorpavillon på byggepladsen.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere