Gå til oversigt

15. januar 2018

Kommende borearbejde på byggepladsen

Kommende borearbejde på byggepladsen

Den 16. januar fortsætter de geotekniske boringer i byggefeltet “Byhuset”, der er placeret langs Philip Heymanns Allé. Boringerne skal afdække jordens bæreevne og renhed i de områder, hvor der skal bygges boliger over jorden og parkeringskældre under jorden.

Det er et krav, at der skal være ½ meter ren jord der, hvor der bygges. Hvis undersøgelserne viser, at der er ½ meter ren jord i byggefelterne, kan vi reducere behovet for at køre ren jord til pladsen i lastbiler og på den måde også mindske de gener, som tung trafik giver i området.

Boreriggen vil være i området de næste uger.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere