Gå til oversigt

27. maj 2019

Maj 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Byggetilladelse til Kysthus 1 og 2
Danica Pension har for kort tid siden fået byggetilladelse fra Gentofte Kommune til at opføre Kysthus 1 og 2. På den baggrund har Danica kunnet underskrive en ubetinget totalentreprisekontrakt med entreprenørvirksomheden NCC om opførelse af de 50 lejligheder, som de to kysthuse skal rumme.

 

Byggearbejder går i gang til juni
Med byggetilladelse og totalentreprisekontrakt på plads kan vi gå i gang med byggearbejderne på Kysthus 1 og 2. Det sker så småt i starten af juni, og allerede til efteråret vil betonelementerne til de to råhuse kunne ses over jorden. Medio 2020 forventes råhusene at stå færdige, mens indflytning forventes at kunne ske primo 2022. På det tidspunkt vil terrænet omkring Kysthus 1 og 2 også være færdigt.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt planer for, hvornår der arbejdes videre med de byggefelter, hvor Byhuset samt Kysthus 3, 4 og 5 skal ligge.

 

Plan for byggearbejder henover sommeren
Henover sommeren 2019 vil der foregå spunsarbejder, pæleramning og udgravning til kælder. Der er desværre tale om byggearbejder, som kan genere byggepladsens naboer med støj og støv. Det vil vi gerne på forhånd beklage og samtidig understrege, at vi som hidtil vil gøre alt, hvad der er praktisk muligt, for at begrænse gener for naboerne.

 

Byggearbejderne forventes at foregå som følger:
I uge 25-30 planlægges det at udføre spunsarbejder, som skal sikre siderne af byggegruben til hver af de to huse. Spunsarbejdet forventes alene at foregå ved vibrering. Det er en metode, som larmer og vibrerer væsentligt mindre end rammearbejde.

 

I uge 25 nedrammer vi ca. 40 prøvepæle. Formålet er forbedre vores kendskab til jordbundsforholdene, så vi med stor sandsynlighed kan reducere det antal pæle, der samlet set skal rammes.

 

I ca. uge 34-40 foregår den egentlige pæleramning. Pælene skal sikre, at vi bygger Kysthus 1 og 2 på fast grund.

 

I ca. uge 28-38 graver vi ud til kælder. Gravearbejdet sker som en løbende proces, før der rammes pæle i de forskellige områder.

 

Spunsning og pæleramning må kun udføres mellem kl. 08.00-16.00 mandag til fredag. Udgravningsarbejde til kælder må udføres mellem kl. 07.00-18.00 mandag til fredag og på lørdage mellem kl. 07.00-14.00. Vi forventer dog ikke at arbejde om lørdagen.

 

Modningsarbejder afsluttes snart
Omkring den 1. juli forventer vi at have afsluttet modningsarbejdet på byggepladsens nordøstlige del. Med andre ord vil vi være færdige med at etablere hovedforsyningsledninger og kystsikringen mellem Kysthus 2 og 3, ligesom KDY-kajen vil være genetableret. Det betyder, at man igen vil kunne gå ture ud til det sydlige molehoved via KDY-kajen.

 

Status på Bakkedraget og cykelsti
Byggeriet af Bakkedraget, som NCC opfører til udlejningsboliger, skrider frem som planlagt. Således står det første af tre råhuse næsten færdigt, og Bakkedraget forventes klar til indflytning i efteråret 2021.

 

På det tidspunkt vil landskabet omkring Bakkedraget være færdiganlagt. Samtidig åbnes den populære cykel- og gangsti mellem Tuborg Syd og Strandpromenaden igen.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

28. juni 2021

Juni – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Landskabsarbejder følger planen Landskabsarbejderne skrider fint frem, og selvom der går et par år, før alt er vokset helt til og fremstår som planlagt...

Læs mere

30. marts 2021

Marts – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Igen adgang til KDY-bryggen fra april Den 1. april åbner vi for adgang til KDY-bryggen, så det igen bliver muligt at gå tur langs havnen...

Læs mere

16. december 2020

December – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Sammen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår følger her en status for aktiviteterne på byggepladsen.

Læs mere