Gå til oversigt

30. marts 2021

Marts – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Igen adgang til KDY-bryggen fra april

Den 1. april åbner vi for adgang til KDY-bryggen, så det igen bliver muligt at gå tur langs havnen.


Med foråret starter vandingssæsonen

Foråret er kommet og dermed også behovet for at vande køreveje på byggepladsen, så vi mindsker støvgener mest muligt. Vandingen er iværksat.

 

Landskabsarbejder i gang

Landskabsarbejdet er i fuld gang rundt om Bakkedraget, og snart går det i gang ved Kysthus 1 og 2, hvor vi starter med at re-etablere de permanente p-pladser og affaldsskuret ved KDY.
Det bakkede landskab på Tuborg Strandeng skabes ved at flytte rundt på den jord, der siden udgravning til kældre under Bakkedraget og Kysthus 1 og 2 har ligget i depot på selve grunden for at spare mange tusinde lastbiltransporter ind og ud af byggepladsen. Jorden indbygges nu rundt om bygningerne og dækker bl.a. p-kældrene, så de forsvinder helt ind i landskabet. Det hele tilsås med strandengsgræs.

 

De første træer er plantet syd for Bakkedraget. Senere følger masser af især buske og slyngplanter, der sammen kommer til at skabe den flotte strandeng.

 

På Kysthus 1 og 2 skal der udover selve landskabet etableres diverse brygger og den sidste kystsikring ved Kysthus 2. Dette er specialistarbejder, hvorfor der lige er foretaget et selvstændigt udbud på disse arbejder, der bl.a. omfatter den store vandtrappe i egetømmer mellem Kysthus 1 og 2. Arbejdet med brygger forventes at starte inden sommeren, og kystsikringen etableres, når den midlertidige kørevej rundt om Kysthus 2 er fjernet engang i efteråret.

 

Til sommer genåbner cykelsti og badebrygge

I forbindelse med indflytningen i Bakkedraget til august genåbnes cykelstien fra Strandpromenaden til Tuborg – dog nu i en flot ny version der bugter sig ned gennem Tuborg Strandeng fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard, forbi Bakkedraget ned til Strandpromenaden.
I slutningen af august vil vi også kunne genåbne badebryggen mellem Kysthus 3 og 4. Denne vil kunne holdes åben indtil byggeriet af enten Kysthus 4 og 5 går i gang, hvor den igen skal lukkes. Der bliver etableret en midlertidig sti til badebryggen, så alle kan færdes sikkert til og fra den.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere