Gå til oversigt

23. november 2016

Nedrivning af bunker er i gang

Der ligger en bunker på A/B Elthams grund, som det er nødvendigt at fjerne, for at Vilhelmsdalsløbet kan blive flyttet.

A/B Eltham er indforstået med, at bunkeren fjernes, og der er indhentet de nødvendige myndighedstilladelser.

Arbejdet med at fjerne bunkeren gik i gang onsdag den 16. november og vil vare ca. to uger. I forbindelse med nedrivningen anvendes en hydraulisk gravemaskine med en borehammer, der hugger betonen i mindre stykker, som derefter fjernes med lastbil.

Vi beklager, at dette arbejde medfører støj og vibrationer i ca. én af de to uger, arbejdet står på. Både støj og vibrationer vil dog ligge inden for Gentofte Kommunes grænseværdier.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere