Gå til oversigt

25. november 2022

November 2022 – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Det sker på byggepladsen fra nu og til sommer

På byggepladsen er vi i gang med elementmontage på Kysthus 3, og råhuset skyder stille og roligt op og vil stå færdigt til sommer. Herefter går vi i gang med murerarbejdet, der – modsat sædvane – starter oppefra. Det kan lade sig gøre, fordi hver etage bæres af stålkonsoller.

Når råhuset er færdigt til sommer, går vi i gang med at fylde op med jord omkring det. Vi fjerner også byggematerialer og maskiner fra de områder på pladsen, hvor vi ikke skal bruge dem igen lige med det samme. Det er også muligt, at vi vælger at tilså disse områder, så de fremstår grønne, indtil de på et senere tidspunkt skal bebygges. Endelig overvejer vi at flytte byggepladshegn og etablere en midlertidig sti henover de områder, vi kalder byggefelt 4 og 5, så der kommer en mere sti til badebryggen.

Varsling om vinterforanstaltninger

Vi har fået årets første sne, og hvis vinteren byder på mere af den slags, opstår behovet for vinterforanstaltninger i form af grusning, saltning, snerydning og afisning på byggepladsen. Det er nødvendigt for, at byggepladsens arbejdsveje kan befærdes sikkert, og for at de mennesker, der går på pladsen, kan passe deres arbejde fra kl. 07.00 på hverdage samt eventuelt også på lørdage fra kl. 07:00.

Tidspunktet for, hvornår vi går i gang med snerydning og saltning, afhænger af mængden af sne og is.  Hvis der kun skal saltes, vil arbejdet blive påbegyndt ca. kl. 06:00, men hvis der ligger meget sne, kan der være perioder, hvor vi går i gang kl. 05:00, ligesom man gør på offentlige veje. Det er årsagen til, at I som naboer vil opleve, at vi færdes på byggepladsen før kl. 07:00, når der er sne og isglat.

Eftersom snerydning og saltning skal starte før kl. 07.00, har vi fået en dispensation fra Gentofte Kommune til udførelse af denne type arbejde fra 1. november 2022 til 31. marts 2023.

Vi beklager de gener, naboerne måtte opleve som følge af vinterforanstaltningerne.

Spærretid i skoleferier

Fra Gentofte Kommune har vi fået en generel dispensation fra spærretiden, når Hellerup Skole holder ferielukket. Dispensationen gælder for hele skoleåret 2022-2023. Det betyder, at vi i skoleferierne må køre ind på byggepladsen med tunge køretøjer i hele vores arbejdstid – også mellem 08:00-08:30 og 14:00-15:00, hvor der normalt er spærretid for tunge køretøjer af hensyn til elever, deres forældre og skolens ansatte.

Bæredygtig jordvarme

Omkring ét tusinde funderingspæle af beton står dybt i jorden under det kommende Kysthus 3. De sikrer, at fundamentet under byggeriet er stabilt, og at det kan bære vægten af huset, når det står færdigt. Men ca. halvdelen af pælene har også en anden vigtig funktion. Inde i pælene er der ført slanger, som kan levere jordvarme til opvarmning af lejlighederne, og som også kan føre koldt vand op i huset og dermed sikre svaling på varme dage. Med denne metode kan huset fra sin egen varmekilde dække ca. 50 procent af varmeforbruget i lejlighederne, og derved halveres også beboernes fjernvarmeudgifter. 

Strandengen

Bæredygtighed er en af vores pejlemærker for Tuborg Strandeng. Det gælder også i måden, vi anlægger selve strandengen. Her ønsker vi at skabe en robust kystnatur på naturens egne præmisser, og det gør vi ved at slippe kontrollen og eksempelvis undgå brugen af gift og gødning. Vi lader også plæneklipperen holde fri, og i stedet vil strandengenes græs blive skåret med le-maskine et par gange om året.

Når man arbejder på denne måde, så tager det tid, før udearealerne tager sig rigtig godt ud. Faktisk kan de i de første år godt virke triste og golde at se på, og det hele kan virke lidt planløst. Men der er en plan, og den hedder ”vild med vilje”, og den kræver blot tid og ro, og at vores gartnere fjerner invasive arter i hver blomstringssæson. Så mens vi venter, skal resten af de vilde blomster have lov at stå – så kommer først bierne og siden også biodiversiteten.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere