Gå til oversigt

30. august 2017

Nye aktiviteter på grunden

Leverancer til byggepladsen

Fra 4. september begynder leverancen til byggepladsen af præfabrikerede betonelementer til det nye Vilhelmsdalløb. Der er tale om dels bokselementer og dels brønde.

Bokselementerne, som skal blive til det nye Vilhelmsdalløb, er store firkantede cementkasser med et tværsnit på 2,5 x 3 meter og en længde på 2,4 meter. Brøndene er op til 2 meter i diameter.

Elementerne bliver fragtet til pladsen på store lastbiler. Der skal bruges mange elementer, så de vil blive leveret over en periode på ca. seks uger. På hver leverancedag forventes der at komme i alt fire lastbiler med elementer. To ankommer i god tid, før skolen åbner, så de kan nå at læsse af og forlade området, før skolebørnene ankommer. De andre to lastbiler planlægges at ankomme midt på dagen, hvor der er mindst trafik til og fra Hellerup Skole.

Til at læsse de store rørelementer af lastbilerne, får vi brug for en bæltekran. Kranen ankommer til byggepladsen nogle dage før leverancerne går i gang, og den bliver i første omgang placeret i nærheden af Ved Eltham, hvor montagen starter. Kranen flyttes så til kysten, hvorfra montagen sker mod Ved Eltham. Montagen forventes afsluttet i november 2017.

Hegn omkring naturlegepladsen

Jordarbejdet til den nye naturlegeplads er afsluttet, og græsset er sået. Næste skridt er at sætte et pladehegn op omkring legepladsen, så græsset kan vokse i ro og fred, og så legepladsen afskærmes mod byggepladsen. Dette sker efter aftale med ledelsen på Hellerup Skole.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere