Gå til oversigt

30. oktober 2019

Oktober 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Varsling om vinterforanstaltninger

Med sæsonen for is og sne følger behovet for vinterforanstaltninger i form af grusning, saltning, snerydning og afisning. Dette så byggepladsens arbejdsveje kan befærdes sikkert, og så de mennesker, der går på pladsen, kan passe deres arbejde fra kl. 07.00 på hverdage samt eventuelt på lørdage fra kl. 07.00.

 

Tidspunktet for, hvornår vi går i gang med snerydning og saltning, afhænger af mængden af sne og is.  Hvis der kun skal saltes, vil arbejdet blive påbegyndt ca. kl. 06:00, men hvis der ligger meget sne, kan der være perioder, hvor vi går i gang kl. 05.00, ligesom man gør på offentlige veje. Det er baggrunden for, at I som naboer vil opleve, at vi færdes på byggepladsen før kl. 07.00, når der er sne og isglat.

 

Eftersom snerydning og saltning skal starte før kl. 07.00, har vi fået en dispensation fra Gentofte Kommune til udførelse af denne type arbejde fra 1. november 2019 til 31. marts 2020.

 

Vi beklager de gener, naboerne måtte opleve som følge af vinterforanstaltningerne.

 

Nyt om arbejde på byggepladsen efter 18:00

Bundpladen til Kysthus 1 er ikke blevet færdig som planlagt. Det skyldes, at støbearbejdet ikke har kunnet udføres på grund af regnvejr. Forsinkelsen betyder desværre, at der i endnu nogle uger kan forekomme 1 dag med aftenarbejde på byggepladsen. Efter Kysthus 1 skal bundpladen støbes i p-kælderen og Kysthus 2. Støbearbejdet forventes afsluttet i slutningen af november.

 

Græs og blomster på jorddepotet

Vi har netop sået græs og blomsterfrø på jorddepotet, så depotet i foråret 2020 vil fremstå grønt og med blomster. Også de ubenyttede dele af strandengen tilsås – her med strandengsvegetation.

 

Desuden har Danica Ejendomme for kort tid siden indgået aftale med Tuborg Havnepark Ejerforening D om landskabsbearbejdning af det område, som har været gravet op i forbindelse med ledningsarbejder. Arbejdet udføres i efteråret 2019, så området allerede i foråret 2020 vil være grønt med lave buske. Efter aftale med samtlige ejerforeninger vil dette område ud for Ejerforening D komme til at danne model for, hvordan alle områder mellem Tuborg Strandeng og Tuborg Havnepark kommer til at se ud i fremtiden.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere