Gå til oversigt

02. juni 2017

Omlægning af Vilhelmsdalsløbet og spunsarbejde

Omlægning af Vilhelmsdalsløbet og spunsarbejde

Vilhelmsdalløbet som er den skybrudskanal, der i dag løber på tværs af Tuborg Syd-grunden syd for Hellerup Skole, skal flyttes. Flytningen sker, fordi skybrudskanalen ligger i vejen for de boliger, der skal opføres på denne del af grunden.

Forberedelserne til det nye Vilhelmsdalløb går i gang nu. De består i miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser i de områder på Tuborg Syd-grunden, hvor henholdsvis det nye Vilhelmsdalsløb og boligbyggeriet Bakkedraget etableres. Til dette arbejde benyttes borerigge, og det forventes hverken at give støj- eller støvgener. Derudover skal der graves en midlertidig skybrudskanal.

Torsdag den 8.  juni går entreprenøren i gang med spunsning der, hvor det nye Vilhelmsdalløb skal ligge. Spunsene vibreres ned. Det er en metode, der medfører færre støjgener end ramning af spuns. Metoden vil overholde Gentofte Kommunes støjkrav.

Spunsarbejdet forventes at vare ca. 2 måneder. Formålet med det er dels at etablere en tør byggegrube, som arbejdet kan udføres i, og dels at begrænse udgravningens bredde. Ved at begrænse bredden opnår man, at nærliggende bygninger beskyttes, og at de gamle træer, som står på grunden, kan bevares.

Før spunsningen går i gang, vil der blive gennemført en registrering af nabobygninger og veje, så det efterfølgende kan konstateres, om vibrationer fra spunsning og tung trafik har medført skader. Denne registrering vil finde sted tirsdag den 6. og onsdag den 7. juni.

Fra september til december 2017 anlægges nye ledninger i Vilhelmsdalløbet. Ledningerne etableres primært med præfabrikerede betonelementer, som bliver kørt til byggepladsen med lastbiler.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

28. juni 2021

Juni – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Landskabsarbejder følger planen Landskabsarbejderne skrider fint frem, og selvom der går et par år, før alt er vokset helt til og fremstår som planlagt...

Læs mere

30. marts 2021

Marts – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Igen adgang til KDY-bryggen fra april Den 1. april åbner vi for adgang til KDY-bryggen, så det igen bliver muligt at gå tur langs havnen...

Læs mere

16. december 2020

December – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Sammen med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår følger her en status for aktiviteterne på byggepladsen.

Læs mere