Gå til oversigt

30. oktober 2018

Projektsalget er igangsat - Miljøkonsekvensvurdering i høring

Miljøundersøgelser af jord

Der skal laves rutinemæssige miljøundersøgelser af jorden ved Pynten. Det sker ved, at der tages jordprøver, som sendes til laboratorieanalyse. Selve prøveudtagningen foregår med en borerig på størrelse med en stor varevogn. Arbejdet finder sted den 7. og 8. november 2018, og det vil ikke medføre støj.

Mens vi arbejder med prøveudtagning i området, inddrages ca. 8 grusparkeringspladser, som ligger for enden af Tuborg Havnepark og tilhører byggepladsen. De pågældende parkeringspladser vil blive afspærret fra morgenstunden mandag den 5. november 2018, altså dagen før vi går i gang med prøveudtagningen. Det sker for at sikre mod langtidsparkering, som ville forhindre os i at udføre arbejdet. I stedet henviser vi til parkeringspladser andre steder i området. Vi beklager ulejligheden for dem, som plejer at parkere på de berørte pladser.

Frem mod jul skal der også tages jordprøver længere inde på byggepladsen. Nogle af disse prøvetagninger vil foregå på lørdage mellem 07.00 og 14.00 i overensstemmelse med Gentofte Kommunes forskrift om arbejdstider for erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Når vi vælger at tage prøver på lørdage, er det fordi, vi nogle gange skal tage prøver i områder, hvor der foregår andre aktiviteter på hverdage. Det betyder, at der på hverdage ikke altid er plads til den borerig, der henter prøverne op af jorden.

 

Miljøkonsekvensvurdering i høring

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af byggeriet på Tuborg Syd-grunden. En miljøkonsekvensvurdering viser, hvordan anlægsarbejdet og det færdige byggeri påvirker omgivelserne. Gentofte Kommune forventes at sende miljøkonsekvensvurderingen for Tuborg Syd i offentlig høring fra den 30. oktober og 8 uger frem.

 

Visualiseringer af udsigt

Vi er i gang med at udarbejde såkaldte visualiseringer. Visualiseringerne viser eksempler på, hvordan udsigten mod det færdige byggeri kan være fra én lejlighed pr. ejerforening. De pågældende lejligheder er udpeget af de respektive ejerforeninger.

Vi ved, at der er naboer til byggegrunden, som med spænding venter på disse visualiseringer, og derfor ville vi gerne have lavet dem på et tidligere tidspunkt. Men en visualisering udarbejdes på baggrund af et foto af de nuværende forhold, og så længe jordhotellet har fyldt på grunden, har vi ikke kunnet tage fotos, som kunne bruges til visualiseringer. Det kan vi imidlertid nu, så vi forventer at være klar med visualiseringerne inden jul.

 

Salg af ejerlejligheder er i gang

Salget af ejerlejligheder er gået i gang, og på www.tuborgstrandeng.dk kan man se de eksklusive lejligheder tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Om kort tid åbner også en salgspavillon på byggepladsen, hvor ejendomsmæglere fra HOME vil præsentere projektet for interesserede købere.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere