Gå til oversigt

16. september 2019

September 2019 - Seneste nyt om byggeriet på grunden

Arbejde på byggepladsen efter 18:00 i uge 40
I uge 40 – dvs. fra mandag den 30. september til fredag den 4. oktober – vil der højst sandsynligt blive arbejdet på byggepladsen efter kl. 18:00. Entreprenøren har fået dispensation til dette hos Gentofte Kommune.

 

Årsagen til det mulige aftenarbejde er, at bundpladen til Kysthus 1 skal støbes. Støbearbejdet planlægges, så det hver dag kan afsluttes før kl. 18:00, men ved så store støbninger kan der opstå situationer, som trækker støbeprocessen ud. Når en støbning først er sat i gang, skal den afsluttes samme dag for at lykkes, og derfor kan det blive nødvendigt at fortsætte efter kl. 18:00.

 

Arbejdet sker nede i bunden af udgravningen til Kysthus 1, og det mulige aftenarbejde vil gå ud på at glatte bundpladens overflade. Der vil være lys, kraner og andre entreprenørmaskiner på byggepladsen, men der er ikke tale om støjende arbejde.

 

Hvis der bliver behov for aftenarbejde, er det vores forventning, at det vil blive afsluttet omkring kl. 22:00.

 

Lørdag den 5. oktober, når selve støbearbejdet er afsluttet, vil der være folk på byggepladsen. Deres arbejde vil bestå i at dække bundpladen af.

 

Omkring uge 43 forventes bundpladen til Kysthus 2 at kunne støbes. Dette følger samme proces som for Kysthus 1, så også der kan der forekomme aftenarbejde. Entreprenøren har ligeledes fået dispensation til dette hos Gentofte Kommune.

 

Spærretid for tung trafik ophæves i efterårsferien
Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området.

 

I uge 42 holder skolen efterårsferie, så fra mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober 2019 ophæves spærretiden for tung trafik.

 

Vognmændene er oplyst om, at chaufførerne skal udvise særlig agtpågivenhed, fordi skolens fritidsordning holder åbent, hvorfor der stadig kan være børn i området.

 

Mandag den 21. oktober træder spærretiden for tung trafik igen i kraft.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere