Gå til oversigt

07. september 2017

Spærretid for lastbiler langs Hellerup skole

Spærretid for lastbiler langs Hellerup Skole

En opmærksom borger har kontaktet byggeprojektet og oplyst, at han observeret lastbiler, som kørte ind på byggepladsen i den spærretid, der er for kørsel langs Hellerup Skole morgen og eftermiddag. Vi er glade for denne type henvendelser, fordi det hjælper os i vores arbejde med at opretholde trafiksikkerhed ved skolen.

På baggrund af henvendelsen har vi kontaktet de to transportvirksomheder, hvis lastbiler var set køre ind på byggepladsen i spærretiden, og vi har indskærpet over for dem, at kørsel langs Hellerup Skole i spærretiden ikke er tilladt.

Derudover udarbejder vi nu en trykt instruks om overholdelse af spærretiden, som alle vores transportvirksomheder skal udlevere til de chauffører, der kører materialer til og fra byggepladsen.

Hvis der mod forventning fortsat ses lastbiler til byggepladsen, som kører langs Hellerup Skole i spærretiden, hører vi gerne om det på mailadressen info@tuborgstrandeng.dk

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at spærretiden kun gælder for lastbiler, der kommer til byggepladsen fra vest via Dessaus Boulevard og dermed langs Hellerup Skole. Der er således ingen spærretid for lastbiler, der kommer til byggepladsen fra nord via Philip Heymans Alle. Det vil sige, at der fortsat kan forekomme lastbiler i rundkørslen ved Hellerup Skole i spærretiden for kørsel langs Hellerup Skole, fordi det er tilladt lastbilerne at køre ind i rundkørslens fra nord.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere