Gå til oversigt

09. november 2016

Træfældning

Onsdag den 12. oktober går entreprenørerne i gang med at fælde udvalgte træer og buske på grundens sydvestlige hjørne. Det er nødvendigt, fordi noget af beplantningen står netop der, hvor der skal graves ud til forsyningsledninger, og hvor nogle af de kommende bygninger skal placeres.

Udover selve fældningen består arbejdet i at skære stammer ud i mindre stykker, lave flis og grave rødder op. Arbejdet vil stå på i ca. fire uger, og det vil finde sted på hverdage i tidsrummet fra 07.00 til 18.00.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere