Gå til oversigt

22. maj 2018

Undskyld vi støjer uden for normal arbejdstid

Undskyld vi støjer uden for normal arbejdstid

Vi er netop gået i gang med at etablere landindfatninger langs kysten, der hvor Kysthusene skal bygges. Til indfatningerne skal der bruges ca. 30.000 tons sand. Hvis denne mængde sand skulle køres med lastbil til byggepladsen, ville det svare til omkring 1.000 lastbiltransporter.

Derfor har vi fået dispensation fra Gentofte Kommune til at fragte sandet til byggepladsen ad søvejen. Kommunen har lagt til grund for dispensationen, at de samlede gener fra transport ad søvejen er lavere end de gener, som ca. 1.000 lastbiler ville medføre for de omkringboende og for trafiksikkerheden foran Hellerup Skole. Desuden er det lagt til grund, at transport ad søvejen vurderes at være en mere bæredygtig transportform end kørsel med lastbil.

Dispensationen indebærer, at der fra 18. maj til 3. juni 2018 må foregå følgende aktiviteter uden for normal arbejdstid:

Hverdage: Mellem kl. 18.00-07.00 må sandskibet i en 4-timers periode losse sand. Det skal tilstræbes at sikre en cyklus, så skibet anløber havn ca. kl. 19.00 og ca. kl. 07.00. På denne måde kan aftenlosninger formentlig afsluttes mellem kl. 22.00 og 23.00.

Weekender: Mellem lørdag kl. 14.00 og mandag kl. 07.00 må skibet losses tre gange. Om søndagen og på helligdage mellem kl. 08.00 og 14.00 må der desuden ske én transport af sand fra kysten til sanddepotet, som ligger mellem Kysthusene 3 og 4.

Selvom der er givet tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, vil entreprenørerne naturligvis gøre alt, hvad de kan, for at begrænse generne mest muligt.

Vi beklager de gener, som sandtransporterne medfører for jer, der bor tættest på arbejdsområdet, og undskylder, at denne orientering først kommer fire dage efter, at vi er gået i gang. Eventuelle spørgsmål er som altid velkomne på info@tuborgstrandeng.dk

Byggepladsen lukkes helt af med hegn

Som tidligere oplyst i et nyhedsbrev og ved borgermødet hos Gentofte Kommune den 25. april 2018 foregår der nu så mange aktiviteter på Tuborg Syd-grunden, at vi frem til medio september 2018 er nødt til at lukke for al offentlig adgang. Om få dage vil hele byggepladsen derfor være afspærret med hegn.

Det nordlige hegn ind mod Tuborg Havnepark etableres efter aftale med grundejerforeningen som et trådhegn, mens der mod syd og vest etableres et pladehegn.

Vi er opmærksomme på, at det nuværende hegn ved den tidligere cykelsti fra Strandpromenaden ikke forhindrer folk i at forcere afspærringen. Derfor vil vi inden for kort tid udskifte dette hegn i et forsøg på at forhindre denne adfærd.

Støv fra byggepladsen

Vi er også opmærksomme på, at den meget tørre periode med vinde fra øst og syd betyder, at det støver fra byggepladsen.

Vi er i løbende dialog med entreprenørerne på pladsen, så vi kan begrænse støvet – men helt undgå det, kan vi desværre ikke.

Et af vores støvreducerende tiltag er at placere et overrislingsanlæg ved det sanddepot, som vi er i gang med at etablere på byggepladsen.

Derudover håber vi, at etablering af en stor asfalteret p-plads til biler og snart også en asfalteret vej til ud pynten vil reducere mængden af støv.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere