Gå til oversigt

02. marts 2017

Varsling af weekendarbejde 4. og 5. marts samt 11. og 12. marts

Varsling af weekendarbejde d. 4. og d. 5. marts samt d. 11. og d. 12. marts

I weekenden d. 4. og d. 5. marts fortsætter entreprenøren sit arbejde med at montere ballastklodser på Lynetteledningen i det indhegnede arbejdsområde lige nord for badebroen. I forbindelse med montering af ballastklodser bliver ledningen lidt efter lidt trukket ud på vandet. Til at håndtere ledningen benyttes en slæbebåd og muligvis også en såkaldt jack-up.

I løbet af næste uge (uge 10) begynder nedsænkningen af Lynetteledningen til havbunden. Nedsænkningen varer til og med starten af uge 11 og indebærer således også weekendarbejde den d. 11. og d. 12. marts. Til dette arbejde benytter vi to jack-ups – dels til at samle ledningsstykkerne, før de sænkes ned i vandet, og dels til at dække den nedsænkede ledning med havbundsmateriale.

Weekendarbejdet vil de pågældende datoer finde sted inden for tidsrummet 07.00-18.00.

Vi beklager de gener, weekendarbejdet kan medføre for beboerne i området.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere