Gå til oversigt

06. marts 2017

Ventil ved Strandvænget og ledningsarbejde ved Tuborg Syd og Tuborg Strandpark

Ventil ved Strandvænget og ledningsarbejde ved Tuborg Syd og Tuborg Sundpark

Som vi fortalte i sidste uge, startede vi lørdag den 4. marts en udledning af spildevand ved Strandvænget på Østerbro og ved Skovshoved Havn, hvor spildevand føres henholdsvis 1,6 og 4 kilometer ud i Øresund.

Spildevandsudledningen fra Strandvænget varer i ni dage, og den er nødvendig, fordi der skal monteres en ny ventil på Lynetteledningen, som flyttes længere ud i Øresund ud for Tuborg Syd-grunden.

Flytningen af Lynetteledningen indebærer, at ledningen i løbet af mandag den 6. marts skæres over to steder – dels ud for Tuborg Syd-grunden og dels ud for Tuborg Sundpark. Når ledningen er skåret over, bliver den suget for slam, og det kan give lugtgener. Derudover bliver ledningens ender sandblæst som forberedelse til det videre arbejde, og det vil kunne høres på land.

Ved Strandvænget monteres tirsdag den 7. marts den nye kloakbrønd, som ventilen skal placeres i. Til dette arbejde benyttes en stor mobilkran.

Onsdag den 8. marts tætnes mellem kloakbrønden og ledningen, og betonarbejdet ved samlingen forberedes.

Torsdag den 9. marts monteres den nye ventil i brønden. Til dette arbejde benyttes en mindre mobilkran.

Fredag den 10. marts udføres betonarbejde omkring brønden. I løbet af den kommende weekend hærder betonen omkring brønden, så den kan klare trykket, når Lynetteledningen igen kobles til mandag den 13. marts.

Herefter vil der i en lille måned foregå arbejde med at retablere området ved Strandvænget som aftalt med Københavns Kommune. Dette arbejde indebærer blandt andet, at den spuns, som holdt jorden omkring udgravningen på plads, skæres af ca. én meter under terræn. Arbejdet kan kortvarigt forårsage støj.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere