Gå til nyhedsoversigt

10. oktober 2016

Det indledende arbejde på Tuborg Syd-grunden er i gang

Mens arkitekterne stadig arbejder på at tegne de kommende luksusboliger, er klargøringen af grunden nu i gang. Vi vil løbende orientere om arbejdet her på hjemmesiden under menupunktet ”Det sker lige nu”.

 

Omlægning af ledninger
For at der kan bygges på grunden, som skitseret i lokalplanen, er det nødvendigt at ændre placeringen af nogle forsyningsledninger. Dette arbejde går i gang i oktober 2016 og afsluttes i sommeren 2017. Det vil berøre områder på og omkring byggegrunden samt en kort strækning til vands langs kysten.

Første skridt er at omlægge den store spildevandsledning, Lynetteledningen, der servicerer et stort opland i Gentofte Kommune og leder spildevandet til Lynetten på Amager. Dette arbejde vil finde sted på land i den sydvestlige ende af grunden, hvorefter ledningen sejles ud og sænkes ned på havbunden og kobles sammen med den nuværende ledning. Der vil også foregå arbejder på land ved det nordlige koblingspunkt, før og efter ledningen sænkes ned.

Derudover skal Vilhelmdalsløbet og skybrudsgrøften i grundens sydvestlige hjørne lægges om for at skabe plads til den nye bebyggelse i lokalplanens byggefelt 6 og 7, hvilket også omfatter nogle arbejder på Andelsboligforeningen Elthams grund.

Ledningsomlægningerne bliver udført af totalentreprenøren Per Aarsleff og nærmere information om arbejdernes karakter følger løbende.

 

Hegn omkring byggepladsen
I oktober 2016 bliver der sat byggepladshegn omkring byggepladsen på den sydvestlige del af grunden. Der vil være port i hegnet, som vil stå åben inden for almindelig arbejdstid, når byggepladsen er bemandet. Uden for almindelig arbejdstid vil porten være lukket og låst.

 

Trafik til og fra byggepladsen
Der vil være trafik til og fra byggepladsen på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00. Det tilstræbes at planlægge arbejdet, så tung trafik ad Dessaus Boulevard så vidt muligt ikke forekommer mellem 07.30-8.30 og 14.00-15.00.

Der vil blive anlagt en byggepladsvej fra rundkørslen ved Ny Hellerup Skole og hen forbi skurbyen til selve arbejdsstedet i det sydvestlige hjørne af grunden.

 

Cykelstien rykkes
Den nuværende cykelsti i nord/sydgående retning vil helt indledningsvis blive i sin nuværende placering. Senere bliver den formentlig rykket, så den passerer øst om byggepladsen og kobler sig til rundkørslen ved Ny Hellerup Skole. Vejen langs med skolen og skolens parkeringspladser for såvel biler som cykler vil foreløbigt blive bibeholdt.

 

Ny legeplads og fundament til de første bygninger
I starten af 2017 gøres der klar til at bygge en ny legeplads på den del af Tuborg Syd-grunden, som ligger op mod Ny Hellerup Skole. I den forbindelse vil byggepladshegnet blive flyttet tættere på skolen. Derudover vil den nuværende vej, parkering og cykelparkering blive nedlagt eller flyttet.

Senere – formentlig i midten af 2017 – går vi i gang med at grave ud til fundamentet på de første bygninger, som skal rejses på grunden.

 

Ændringer kan forekomme
Generelt gælder det for et byggeprojekt af denne størrelse, at der næsten altid vil ske ændringer af tidsplanen og måden arbejdet udføres. Derfor tager vi forbehold for ovenstående oplysninger om tidsplan og aktiviteter.

Allerede nu kan vi sige, at byggepladsens indretning med sikkerhed vil ændre sig undervejs i projektet. Når der sker større ændringer, vil vi oplyse om det på forhånd.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakt os på info@tuborgstrandeng.dk eller tlf. 26 43 90 20.

TuborgStrandeng.UmbracO2.Models.TextSpot?.AlternativeText

23. november 2022

To kysthuse taget i brug og et tredje på vej

I lidt mere end et år har Tuborg Strandeng dannet ramme for menneskers liv og hverdag. I september 2021 flyttede de første lejere ind i Bakkedraget, og siden da er antallet af beboere på Tuborg Strandeng vokset yderligere. For i sommeren 2022 begyndte ejerne at flytte ind i Kysthus 1 og 2, og der er nu kun få ledige ejerlejligheder tilbage i disse huse, som ligger helt ude i vandkanten mellem hav og strandeng.

Læs mere

17. februar 2020

Nyt om tidsplan

Byggeriet af de nye eksklusive boliger på Tuborg Strandeng er i fuld gang. Ved indsejlingen til Tuborg Havn bygger vi de første to kysthuse, som rummer 50 ejerboliger med en placering direkte ud til Øresund...

Læs mere